HODIAK LIBRATU ETA GARBITZEA

Saneamendu-sare publiko eta pribatuekin zerikusia duten garbiketa eta libratze mota guztiak egiten adituak gara. Etxebizitza partikularreko hustubidetik hasita erkidegoko edo kaleko kutxatila orokorretara arte.

Lan guztiak zailtasunik gabe egiteko bultzada- eta xurgatze-sistemekin ekipatutako industria-makineria dugu.

Buxadurarik ez izateko, hodiek aldizka mantentze-lanak behar dituzte. Hala, ura behar bezala bideratuko da. Instalazioa modu egokian garatu bada, ez luke arazorik izan behar, baina batzuetan botatako hondakinak edo gai koipetsuen dosiak (hala nola xaboia, janariak) direla-eta, buxadurak suertatzen dira.

HODIAK AZTERTZEA

TB kamera duen makineriaz hornituak gaude, hodiak barnetik aztertzeko nahiz irudiei eta grabaketei buruzko txostenak egiteko, beharrezkoa izanez gero. Zerbitzu honen helburua instalazioa barnetik aztertzea, zona kaltetua edo buxatua aurkitzea eta instalazioaren ezkutuzko kutxatilak kokatzea da. Horretarako, instalazioan kamera sartzen da.

Metodo honi esker, hodien egoera ongi aztertzen da, baita arazoa behar bezala ebatzi ere. Haustura edo buxadura badago, erabaki egokiak hartzen dira eta instalazioak funtzionatzeko orduan arazorik ez izateko konpontzen dira.

Instalazio publiko eta pribatuen kasuan, arazoaren arrazoiarekin txostena behar bada, grabaketaren kopia eta, beharrezkoa izanez gero, txostena entregatuko dira.

HODIAK KONPONTZEA

Etxebizitzetan eta lokaletan hodien konponketa guztiak gauzatzen ditugu. Hodia hori puskatu ondoren buxa daiteke eta, normalean, ezkutuzko instalazioetan gertatzen da, beraz, zaila izaten da arazoa zehatz-mehatz definitzea. Gure ekipoarekin matxura zehaztasunez koka daiteke eta, aldi berean, lana egiteko zona ireki gabe konpon daiteke. TB kamera dugu zehazki matxura aurkitzeko eta beste makina batez baliatzen gara matxura konpontzeko, zonan ezer puskatu gabe.

TXIMINIAK AZTERTZEA

Gure teknologia tximiniak aztertzeko erabat moldatuta dago. Zehazki, TB kameraz hornitutako makineria dugu eta, horri esker, tximinien barrualderaino irits daiteke eta kaltetutako zonen argazkiak atera daitezke. Halaber, graba daiteke, arazoa ahalik eta gehien zehazteko.

Metodo oso honi esker, tximinien egoera ondo azter dezakegu eta hausnarketaren eta plangintzaren lanari ekin ondoren, arazoa behar bezala ebazteko konponbideetara irits gaitezke.

Instalazio publikoen eta pribatuen kasuan, baliteke hautemandako arazoaren arrazoiari buruz txostena eskatzea. Egoera horietan egindako grabaketaren kopia eta kalteari buruzko informazioaren txosten zehatza entregatzen ditugu.

KUTXATILAK KOKATZEA

Edateko ura banatzeko sistemaren instalazio gehienak (hala nola estolderia) zorupean daudenez, kutxatilen kokapen zehatza ezagutzea zaila da.

Kutxatila ezkutatuta badago edo instalazioaren planoetan agertzen ez bada, zailtasunik gabe garbitu edo konpontzea arazoa da.

Horretarako, azken teknologiako makineria duzu. Hala, zorupeko kutxatilak edo tangak antzeman eta kokatzen ditu. Ultrasoinuen ekipoaz baliatzen da kokapen zehatza aurkitzeko. Lanerako tokia xehetasunez definitzen da eta, bide batez, arazoa eragozpenik gabe konpon daiteke. Ildo horri eutsiz, instalazioetan eta zonetan hausturak saihesten dira.

HOBIAK EDO TANGAK HUSTEA

Hobietatik edo tangetatik hondakinak xurgatzeko makineria dugu, bai etxebizitza partikularren tangetan, bai enpresakoetan.

Zisterna-kamioia erabiliz husten dira, hondakinak xurgatzeko sistemaz hornituta baitago. Jasotako hondakinaren arabera, toki baimendura eramaten da deskargatzera.

Hobiak, nagusiki, udal-estolderiaren sistemarik ez dagoen tokietan jartzen dira. Behar bezala ez erabiltzeagatik (besteak beste, disolbatzea zaila den komuneko papera sartzea edo instalazioa arina ez izateko garbiketa-likidoak botatzea), batzuetan buxadurak daude. Tanga bakoitzak tratamendu berezia darama hondakinak geruzatan banatzeko eta likidoak ahalik eta gehien bereizteko. Helburua ura modu naturalean lurruntzea da.

Hondakin motaren arabera hobiak hustean hondakina toki baimendura eraman behar, indarreko legeriak eskatzen duen bezala. Hondakin bakoitza kudeatzeko, jasotakoa toki baimendura bideratzen da.

Para el vaciado de las fosas según el tipo de residuo que contenga hay que llevar a un lugar autorizado como exige la normativa vigente. El residuo recogido se lleva a un lugar autorizado para la gestión de cada residuo.